Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 20/2021 Zawiadomienie od akcjonariusza Vee S.A. – informacja o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie – “Emitent”, “Spółka” – działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – “Ustawa” – informuje, iż w dniu 05.10.2021 r. otrzymał od akcjonariusza spółki Bogusława Marczaka – “Akcjonariusz” – zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. W zawiadomieniu poinformowano, iż w wyniku transakcji zawartej w dniu 27.09.2021 r. zwiększył stan posiadania akcji Spółki powyżej 5% głosów oraz według stanu na dzień 30.09.2021 r. posiada 67.475 akcji Emitenta, stanowiących 5,07% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 67.475 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta i reprezentujących 5,07% ogólnej liczby głosów.
W załączeniu do raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu