fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

Organizacja
spółki

Informacje dotyczące zarządu i rady nadzorczej spółki oraz jej grupy kapitałowej i akcjonariatu.

Dawid Wójcicki

Founder CEO

Biogram

Dawid Wójcicki - absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim, doświadczony menedżer z branży IT, projektant oprogramowania, entuzjasta komunikacji między człowiekiem a maszyną, założyciel Voicetel Communications S.A. Ścieżkę zawodową rozpoczął w Wirtualnej Polsce jako programista i project manager. W kolejnych latach współtworzył inkubator Bałtyckie Centrum Innowacji, gdzie między innymi koordynował rozwój projektów internetowych do fazy spin-off. Zainspirowany rozwojem technologii automatycznego dialogu głosowego i chatbotów, zaczął pracować nad koncepcją, na bazie której narodziła się technologia Brilliance™. Pomysłodawca oraz kreator rozwoju technologicznego lidera rozwiązań z zakresu Customer Service AI - inteligentnej automatyzacji procesów telefonicznej obsługi klienta. Dawid Wójcicki ma jasno określony cel, by zmienić świat obsługi klienta na lepsze i od lat konsekwentnie go realizuje. Wszystko to robi, kierując się wysokimi zasadami etyki zarówno w stosunku do swoich pracowników, partnerów jak i klientów. Slogan firmy “Let’s vee kind!” jest tego dobrym przykładem, bowiem życzliwość i przyjazne nastawienie są niezbędnymi czynnikami sukcesu zarówno w prowadzeniu biznesu jak i w bezpośrednim kontakcie z rozmówcami. Dawid odpowiada za obszary związane z rozwojem technologii, marketingiem, a także sprzedażą.

Dawid Wójcicki

Founder CEO

Biogram

Dawid Wójcicki - absolwent Informatyki i Ekonometrii na Uniwersytecie Gdańskim, doświadczony menedżer z branży IT, projektant oprogramowania, entuzjasta komunikacji między człowiekiem a maszyną, założyciel Voicetel Communications S.A. Ścieżkę zawodową rozpoczął w Wirtualnej Polsce jako programista i project manager. W kolejnych latach współtworzył inkubator Bałtyckie Centrum Innowacji, gdzie między innymi koordynował rozwój projektów internetowych do fazy spin-off. Zainspirowany rozwojem technologii automatycznego dialogu głosowego i chatbotów, zaczął pracować nad koncepcją, na bazie której narodziła się technologia Brilliance™. Pomysłodawca oraz kreator rozwoju technologicznego lidera rozwiązań z zakresu Customer Service AI - inteligentnej automatyzacji procesów telefonicznej obsługi klienta. Dawid Wójcicki ma jasno określony cel, by zmienić świat obsługi klienta na lepsze i od lat konsekwentnie go realizuje. Wszystko to robi, kierując się wysokimi zasadami etyki zarówno w stosunku do swoich pracowników, partnerów jak i klientów. Slogan firmy “Let’s vee kind!” jest tego dobrym przykładem, bowiem życzliwość i przyjazne nastawienie są niezbędnymi czynnikami sukcesu zarówno w prowadzeniu biznesu jak i w bezpośrednim kontakcie z rozmówcami. Dawid odpowiada za obszary związane z rozwojem technologii, marketingiem, a także sprzedażą.

Aleksander Sobina

Wiceprezes

Aleksander Sobina- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku pod numerem 1456. Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych i w ramach współpracy z firmami consultingowymi. Zajmując się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki przekształceń własnościowych. Ukończył studium doradców podatkowych w 1995 roku oraz ukończył kurs i zdał w 1998 roku egzamin dla Kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Z Vee związany od 2019, jako członek rady nadzorczej, a od czerwca 2023 wiceprezes zarządu. W spółce odpowiedzialny za corporate governance, IR, administację, compliance.

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek zależny, powiązany z Vee Ventures Sp. z o.o., posiadającą 48% głosów na WZA Vee S.A.

Biogram

Krzysztof Płachta jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1997 – 1999 uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z rynkiem nieruchomości – absolwent studiów podyplomowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz skarbowo – podatkowych, studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych, zarządzania nieruchomościami oraz charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków. Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Przez długie lata związany z Domem Maklerskim Penetrator S.A., w którym jako Dyrektor Oddziału oraz Prezes Zarządu koordynował funkcjonowanie jednostki oraz czuwał nad sytuacją finansową i prawną przedsiębiorstwa, restrukturyzując je i doprowadzając do znaczącej poprawy sytuacji finansowej firmy. W kolejnych latach związany z takimi firmami, jak Eurotel S.A. oraz Trado S.A., gdzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o.

Krzysztof Płachta

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członek zależny, powiązany z Vee Ventures Sp. z o.o., posiadającą 48% głosów na WZA Vee S.A.

Biogram

Krzysztof Płachta jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1997 – 1999 uzyskał tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim. Związany z rynkiem nieruchomości – absolwent studiów podyplomowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego oraz skarbowo – podatkowych, studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych, zarządzania nieruchomościami oraz charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków. Krzysztof Płachta od 1995 roku pełnił funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach finansowych. Przez długie lata związany z Domem Maklerskim Penetrator S.A., w którym jako Dyrektor Oddziału oraz Prezes Zarządu koordynował funkcjonowanie jednostki oraz czuwał nad sytuacją finansową i prawną przedsiębiorstwa, restrukturyzując je i doprowadzając do znaczącej poprawy sytuacji finansowej firmy. W kolejnych latach związany z takimi firmami, jak Eurotel S.A. oraz Trado S.A., gdzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Obecnie zatrudniony na stanowisku Prezesa Zarządu w Corent Sp. z o.o. oraz Dyrektora Departamentu Inwestycji w ACP Sp. z o.o.

Bogdan Lewicki

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Bogdan Lewicki jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Ekonomika Rolnictwa na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W kolejnych latach uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie zdobył bogatą wiedzę w zakresie analizy sprawozdań finansowych, którą w kolejnych latach miał okazję pogłębiać w życiu zawodowym. Ekspert w obszarze wyceny nieruchomości – ukończył podyplomowe Studium Wyceny Nieruchomości, oraz zdobył licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami. Jest również absolwentem Centrum Kształcenia Menedżerów w Warszawie, na którym uzyskał Diploma in Business Administration. Bogdan Lewicki w latach 2002 – 2003 pełnił funkcję Prezesa Pomorskiej Grupy Finansowej w Gdańsku. Jego dotychczasowe doświadczenia zawodowe związane są między innymi z przedsiębiorstwem handlowym KRIS oraz firmą Nanjing International LTD. Od lat związany jest z rynkiem nieruchomości. Od 1998 roku prowadzi własną firmę jako właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami Atut w Gdańsku. Po dzień dzisiejszy oprócz zarządzania własnymi nieruchomościami prowadzi doradztwo w zakresie globalnego e-handlu B2B w segmencie odzieżowym.

Włodzimierz Wójcicki

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Biogram

Włodzimierz Wójcicki ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym o specjalizacji fizyka stosowana. Od 1981 roku związany jest z poligrafią w zakresie składu książek, w tym również elektronicznych. Przyczynił się do wdrożenia w Polsce komputerowego łamania książek, popularyzując nowe podejście wśród wydawców. Przez wiele lat kierował Komisją d/s Wynalazczości Pracowniczej w Zakładach Graficznych w Gdańsku, prowadząc również szkolenia pracowników w zakresie oprogramowania komputerowego składu tekstu. W latach 90. związany był z działalnością naukową na Uniwersytecie Gdańskim, prowadząc zajęcia w zakresie oprogramowania typograficznego oraz redagowania technicznego. Autor publikacji związanych z redagowaniem technicznym i komputerową obróbką książek. Uchwałą Rady Państwa odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wdrażanie technologii informatycznych do poligrafii. W 1990 roku uzyskał nadane przez Urząd Patentowy Świadectwo Autorskie o Dokonaniu Wzoru Użytkowego w zakresie poprawy dokładności obróbki błon fotograficznych w poligrafii. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, popularyzacji zagadnień informatycznych oraz kierowaniu dużymi zespołami ludzi.

Włodzimierz Wójcicki

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Biogram

Włodzimierz Wójcicki ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym o specjalizacji fizyka stosowana. Od 1981 roku związany jest z poligrafią w zakresie składu książek, w tym również elektronicznych. Przyczynił się do wdrożenia w Polsce komputerowego łamania książek, popularyzując nowe podejście wśród wydawców. Przez wiele lat kierował Komisją d/s Wynalazczości Pracowniczej w Zakładach Graficznych w Gdańsku, prowadząc również szkolenia pracowników w zakresie oprogramowania komputerowego składu tekstu. W latach 90. związany był z działalnością naukową na Uniwersytecie Gdańskim, prowadząc zajęcia w zakresie oprogramowania typograficznego oraz redagowania technicznego. Autor publikacji związanych z redagowaniem technicznym i komputerową obróbką książek. Uchwałą Rady Państwa odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wdrażanie technologii informatycznych do poligrafii. W 1990 roku uzyskał nadane przez Urząd Patentowy Świadectwo Autorskie o Dokonaniu Wzoru Użytkowego w zakresie poprawy dokładności obróbki błon fotograficznych w poligrafii. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, popularyzacji zagadnień informatycznych oraz kierowaniu dużymi zespołami ludzi.

Monika Walewska

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Monika Walewska Absolwentka kierunku Prawo Uniwersytetu Gdańskiego, podyplomowych studiów z zakresu Umów na roboty budowlane wedle polskich i międzynarodowych procedur oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) na Politechnice Gdańskiej. Jest radcą prawnym, prowadzącym własną kancelarię prawniczą zajmującą się obsługą przedsiębiorców. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym dużych i międzynarodowych korporacji, doradztwie zarządom, analizie efektywności finansowej i operacyjnej firm. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym oraz w prawie ubezpieczeń i odszkodowań, w szczególności w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności członków zarządów. W sporach sądowych reprezentuje przedsiębiorców, spółki i członków ich organów. Posiada również bogate doświadczenie jako broker ubezpieczeniowy, zajmujący się pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczenia majątkowego dla średnich i dużych przedsiębiorstw, szacowaniem i zarządzaniem ryzykiem, audytem ubezpieczeniowym, wsparciem prawnym i merytorycznym w likwidacji szkód. Pasjonatka aktywnego trybu życia, nowoczesnych technologii oraz rynku finansowego.

Anna Rogowska

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Biogram

Anna Rogowska w 1997r. ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, od sierpnia 1996r do 1998r. pracowała na stanowisku asystenta architekta w pracowni PRO ARTE w Sopocie. W latach 1998-2003r. pracowała na stanowisku architekta w pracowni POL-Swed projekt sp. zo.o. W 2001r. zdała państwowy egzamin na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznejW 2002.r zdała państwowy egzamin na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Od września 2002r prowadzi jako wspólnik, pracownię architektoniczną Decada Studio Architektury.

Anna Rogowska

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Biogram

Anna Rogowska w 1997r. ukończyła Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej, od sierpnia 1996r do 1998r. pracowała na stanowisku asystenta architekta w pracowni PRO ARTE w Sopocie. W latach 1998-2003r. pracowała na stanowisku architekta w pracowni POL-Swed projekt sp. zo.o. W 2001r. zdała państwowy egzamin na uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznejW 2002.r zdała państwowy egzamin na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Od września 2002r prowadzi jako wspólnik, pracownię architektoniczną Decada Studio Architektury.

Krzysztof Stepokura

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Krzysztof Stepokura W roku 1981 ukończył Zespół Szkół Mechanicznych w Gdyni. W 1994 roku założył firmę telekomunikacyjna Martel, która od 1996 roku była autoryzowanym przedstawicielem sieci Era. Obecnie spółka ta prowadzi dystrybucje sprzętu telekomunikacyjnego firm Siemens, Panasonic oraz innych wiodących marek na rynku telefonii komórkowej. W latach 2001-2002 pracował jako Prezes Zarządu w Tele-Net Sp. z o.o. — firmie będącej autoryzowanym dealerem sieci ERA. Od 2002 roku jego kariera zawodowa związana jest ze spółka Eurotel, w której przez cztery lata był Prezesem Zarządu. Od 1 czerwca 2006 roku, wraz z debiutem Eurotela na Giełdzie Papierów Wartościowych, był zatrudniony na stanowisku Członka Zarzadu, a od 30 maja 2007 roku pełni funkcje Prezesa Zarządu.

Jakub Kleban

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Biogram

Jakub Kleban jest absolwentem wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał tytuł Master of Science in Engineering Business Management na Coventry University. Ukończył również studia podyplomowe dotyczące Analizy Biznesowej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jakub Kleban jest doświadczonym managerem działów contact center, odpowiedzialnym za optymalizację procesów obsługi, organizację pracy dużych zespołów oraz zarządzanie jakością i efektywnością biznesową. W przeszłości był związany zawodowo z firmą Transcom Worldwide, gdzie pełnił m.in funkcje Analityka Biznesowego oraz Managera d/s Klientów Kluczowych, będąc odpowiedzialnym za współpracę z najważniejszymi klientami firmy w Polsce. Następnie w firmach Contact Point i Call Center Poland odpowiadał za pracę dwóch, liczących 300 pracowników, centrów operacyjnych, obsługujących klientów zarówno z Polski, jak i z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dalsze doświadczenia zdobywał w Departamencie Obsługi Klienta firmy Provident Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska związane z zarządzaniem jakością, procesami, a także rozwojem systemów wspomagających obsługę klienta. Obecnie Jakub Kleban zawodowo związany jest z firmą DSV, gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Reklamacji.

Jakub Kleban

Członek Rady Nadzorczej

Członek niezależny

Biogram

Jakub Kleban jest absolwentem wydziału Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał tytuł Master of Science in Engineering Business Management na Coventry University. Ukończył również studia podyplomowe dotyczące Analizy Biznesowej w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. Jakub Kleban jest doświadczonym managerem działów contact center, odpowiedzialnym za optymalizację procesów obsługi, organizację pracy dużych zespołów oraz zarządzanie jakością i efektywnością biznesową. W przeszłości był związany zawodowo z firmą Transcom Worldwide, gdzie pełnił m.in funkcje Analityka Biznesowego oraz Managera d/s Klientów Kluczowych, będąc odpowiedzialnym za współpracę z najważniejszymi klientami firmy w Polsce. Następnie w firmach Contact Point i Call Center Poland odpowiadał za pracę dwóch, liczących 300 pracowników, centrów operacyjnych, obsługujących klientów zarówno z Polski, jak i z Europy i Stanów Zjednoczonych. Dalsze doświadczenia zdobywał w Departamencie Obsługi Klienta firmy Provident Polska S.A., gdzie zajmował stanowiska związane z zarządzaniem jakością, procesami, a także rozwojem systemów wspomagających obsługę klienta. Obecnie Jakub Kleban zawodowo związany jest z firmą DSV, gdzie pełni funkcję Kierownika Działu Reklamacji.

Akcjonariat

48%
5.29%
46.71%
Vee Ventures Sp. z o.o.
TM Sp. z o.o. SK
Pozostali akcjonariusze

Akcjonariat

48%
5.29%
46.71%
Vee Ventures Sp. z o.o.
TM Sp. z o.o. SK
Pozostali akcjonariusze

Na 14 listopada 2023 roku kapitał zakładowy spółki wynosi 166 250,00 zł i dzieli się na 1 662 500 akcji o wartości minimalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

  • 500 010 akcji zwykłych na okaziciela serii A
  • 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
  • 100 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
  • 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
  • 209 990 akcji zwykłych na okaziciela serii E
  • 332 500 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Akcje serii E i F pozostają poza obrotem na NewConnect.

Podmiotem dominującym względem Vee S.A. jest Vee Ventures Sp. z o.o. - podmiot kontrolowany przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: prezesem zarządu oraz członkiem zarządu emitenta.

Udziałowcy Vee Ventures Sp. z o.o.


Udziałowiec % głosów na zgromadzeniu wspólników spółki
1. Dawid Wójcicki 50%
2. Krzysztof Płachta 50%

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - na dzień publikacji raportu


Osoba fizyczna/prawna Liczba akcji i głosów Udział w kapitale i liczbie głosów
1. Vee Ventures Sp. z o.o. 798 001 48,00%
2. TM Sp. z o.o. SK 87 994 5,29%
3. Pozostali akcjonariusze 610 305 46,71%

Grupa kapitałowa

Vee S.A. na 14.11.2023 posiada trzy jednostki zależne: Vee Center Sp. z o.o., Vee Care Sp. z o.o. oraz Vee Mobile Sp. z o.o., w których posiada po 100% udziałów. Vee S.A. na 14.11.2023 nie posiada udziałów w podmiotach innych niż Vee Center Sp. z o.o., Vee Care Sp. z o.o. Vee Mobile Sp. z o.o., jednak jest obecnie w chwili obejmowania udziałów w spółce join-venture "VeeHan", zarejestrowanej w Korei południowej.

Vee S.A. powołuje podmioty celowe na potrzeby realizacji odrębnych prac rozwojowych i komercjalizacji odrębnych produktów oraz umożliwienia pozyskania finansowania na konkretne linie produktowe Vee S.A.

Vee S.A. jest jednostką zależną względem Vee Ventures Sp. z o.o.

Grupa kapitałowa

Vee S.A. na 14.11.2023 posiada trzy jednostki zależne: Vee Center Sp. z o.o., Vee Care Sp. z o.o. oraz Vee Mobile Sp. z o.o., w których posiada po 100% udziałów. Vee S.A. na 14.11.2023 nie posiada udziałów w podmiotach innych niż Vee Center Sp. z o.o., Vee Care Sp. z o.o. Vee Mobile Sp. z o.o., jednak jest obecnie w chwili obejmowania udziałów w spółce join-venture "VeeHan", zarejestrowanej w Korei południowej.

Vee S.A. powołuje podmioty celowe na potrzeby realizacji odrębnych prac rozwojowych i komercjalizacji odrębnych produktów oraz umożliwienia pozyskania finansowania na konkretne linie produktowe Vee S.A.

Vee S.A. jest jednostką zależną względem Vee Ventures Sp. z o.o.