Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESG

Tworzymy nasze rozwiązania współpracując z bezpiecznymi i odpowiedzialnymi społecznie dostawcami, którzy stawiają na nowoczesne rozwiązania, Vee stawia wyjątkowo wysokie wymagania etyczne, co przekłada się na jej pozytywny wizerunek jako firmy odpowiedzialnej społecznie

Environmental

Wpływ na środowisko

Zespół Vee aktywnie wspiera kulturę zero waste, wprowadzając wiele dobrych rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, poczynając od kwestii najprostszych takich jak segregacja śmieci, zmniejszenie zużycia plastikowych opakowań, czy dbanie o niskie zużycie prądu i wody.

Wiele produktów biurowych zastąpiono ich odpowiednikami pochodzącymi z recyklingu (np. papier do drukarek), oraz o zminimalizowanym wpływie na środowisko (np. produkty energooszczędne, produkty ulegające biodegradacji).

Environmental

Wpływ na środowisko

Zespół Vee aktywnie wspiera kulturę zero waste, wprowadzając wiele dobrych rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu, poczynając od kwestii najprostszych takich jak segregacja śmieci, zmniejszenie zużycia plastikowych opakowań, czy dbanie o niskie zużycie prądu i wody.

Wiele produktów biurowych zastąpiono ich odpowiednikami pochodzącymi z recyklingu (np. papier do drukarek), oraz o zminimalizowanym wpływie na środowisko (np. produkty energooszczędne, produkty ulegające biodegradacji).

Biuro Vee pełne zieleni

Zainwestowano także w urządzenia zmniejszające koszty środowiskowe takie jak suszarki do rąk, filtry do wody, czy inteligentne systemy do sterowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi.

Biuro Vee to środowisko pełne zieleni – rośliny pełnią rolę nie tylko biofiltru oczyszczającego powietrze, ale także poprawiają samopoczucie pracowników, zmniejszając napięcie i stres. Ekologiczne działania są także częścią relacji z klientami, minimalizowana jest korespondencja papierowa, a materiały handlowe i faktury przekazywane są w wersji elektronicznej.

Biuro Vee pełne zieleni

Zainwestowano także w urządzenia zmniejszające koszty środowiskowe takie jak suszarki do rąk, filtry do wody, czy inteligentne systemy do sterowania urządzeniami elektrycznymi i grzewczymi.

Biuro Vee to środowisko pełne zieleni – rośliny pełnią rolę nie tylko biofiltru oczyszczającego powietrze, ale także poprawiają samopoczucie pracowników, zmniejszając napięcie i stres. Ekologiczne działania są także częścią relacji z klientami, minimalizowana jest korespondencja papierowa, a materiały handlowe i faktury przekazywane są w wersji elektronicznej.

Postępujące zmiany klimatu wymagają radykalnych działań także po stronie przedsiębiorstw. Proekologiczne rozwiązania w długoterminowej perspektywie, przynoszą oszczędności, a także poprawiają prestiż firmy jako miejsca przyjaznego środowisku.

Charakter usług świadczonych przez Vee pozwala znacząco obniżyć koszty środowiskowe. Dzięki implementacji rozwiązań Vee, możliwe jest istotne zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie: zużycia energii i emisji dwutlenku węgla aż o 79% oraz zużycia wody i generowania odpadów aż o 96%.Tym samym znacznie ograniczamy też liczbę sprzętów elektronicznych (m.in. telefonów i komputerów) niezbędnych przy pracy konsultanta contact center.

Governance

Ład Koporacyjny

Ład korporacyjny to zbiór zasad, praktyk i procesów, dzięki którym Spółka jest prawidłowo kierowana i kontrolowana.

Odnosi się do sposobu i celu zarządzenia, określając kompetencje organów oraz relacje pomiędzy nimi. Przepisy prawa wyznaczają granice i zasady, których przestrzeganie jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania na rynku kapitałowym.

Governance

Ład Koporacyjny

Ład korporacyjny to zbiór zasad, praktyk i procesów, dzięki którym Spółka jest prawidłowo kierowana i kontrolowana.

Odnosi się do sposobu i celu zarządzenia, określając kompetencje organów oraz relacje pomiędzy nimi. Przepisy prawa wyznaczają granice i zasady, których przestrzeganie jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania na rynku kapitałowym.

Dokumenty spółki

Aktualny statut spółki Pobierz
Odpis KRS (ostatnia aktualizacja) Pobierz
Dokument informacyjny (2018 r.) Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego Pobierz za 2022 r.

Dokumenty spółki

Aktualny statut spółki Pobierz
Odpis KRS (ostatnia aktualizacja) Pobierz
Dokument informacyjny (2018 r.) Pobierz
Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego Pobierz za 2022 r.

Rynek notowań: Alternatywny System Obrotu, („NewConnect”)
Data pierwszego notowania: 10.05.2016
Wcześniejsza nazwa spółki: Voicetel Communications S.A
ISIN: PLVCTCM00019
Autoryzowany Doradca: spółka nie współpracuje obecnie z Autoryzowanym Doradcą
Animator: NWAI Dom Maklerski S.A.
Kontakt dla Inwestorów: Aleksander Sobina, investors@vee.ai

Przepisy podstawą zarządzania spółką

Kodeks spółek handlowych, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (MAR) są zbiorem przepisów stanowiących podstawę naszej struktury zarządzania Spółką i Grupą.

Jej celem jest zapewnienie, że organy VEE SA działają w celu wypełnienia swojego mandatu udzielonego przez akcjonariuszy w sposób wiarygodny, rzetelny, uczciwy i przejrzysty.

Przepisy podstawą zarządzania spółką

Kodeks spółek handlowych, ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o rachunkowości, ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (MAR) są zbiorem przepisów stanowiących podstawę naszej struktury zarządzania Spółką i Grupą.

Jej celem jest zapewnienie, że organy VEE SA działają w celu wypełnienia swojego mandatu udzielonego przez akcjonariuszy w sposób wiarygodny, rzetelny, uczciwy i przejrzysty.

Mając na względzie dotychczasową ponad dziesięcioletnią historię i kilkuletnią obecność na rynku kapitałowym, świadomi ryzyk i doświadczeń jesteśmy zdeterminowani aby utrzymywać dobrze funkcjonujące zasady ładu korporacyjnego.

Zasady te obejmują przejrzyście zdefiniowaną strukturę zarządzania, wysokie standardy postępowania, kompleksowe procedury kontroli operacyjnej i finansowej, czytelną politykę prywatności oraz niezależne kontrole i certyfikaty ISO, a także równowagę pomiędzy interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Sprawy Spółki są prowadzone przez Zarząd. Jest ona również przez niego reprezentowana. Do kluczowych obszarów działalności Zarządu należy określanie i realizowanie długoterminowych planów rozwoju, strategii działania, wyznaczanie kierunku i polityki organizacji.