Komunikaty

Mając na uwadze wymagania prawne, na bieżąco publikujemy raporty bieżące i okresowe spółki.

Raporty bieżące

EBI ESPI
15.11.2023
RB Nr 12/2023 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023 r.
Czytaj więcej
30.06.2023
RB Nr 09/2023 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki VEE S.A.
Czytaj więcej
30.06.2023
RB Nr 08/2023 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Czytaj więcej
30.06.2023
RB Nr 07/2023 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej VEE S.A.
Czytaj więcej
02.06.2023
RB Nr 06/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vee S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r.
Czytaj więcej
02.06.2023
RB Nr 05/2023 Powołanie osoby zarządzającej
Czytaj więcej
02.01.2023
RB Nr 01/2023 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
Czytaj więcej
15.11.2023
ESPI 19/2023 Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. – zmiana udziału w akcjonariacie Spółki
Czytaj więcej
13.11.2023
ESPI 18/2023 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, październik 2023
Czytaj więcej
10.10.2023
ESPI 17/2023 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, wrzesień 2023
Czytaj więcej
14.09.2023
ESPI 16/2023 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023
Czytaj więcej
08.09.2023
ESPI 15/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023
Czytaj więcej
14.08.2023
ESPI 14/2023 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2023
Czytaj więcej
14.07.2023
ESPI 13/2023 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, czerwiec 2023
Czytaj więcej
15.06.2023
ESPI 12/2023 Wpis do rejestru przedsiębiorców spółki zależnej
Czytaj więcej
14.06.2023
ESPI 11/2023 Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, maj 2023
Czytaj więcej
07.06.2023
ESPI 10/2023 Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. - zmiana udziału w akcjonariacie Spółki
Czytaj więcej

Raporty okresowe

14.11.2023
Raport finansowy za III kwartał 2023
Pobierz PDF
14.08.2023
Raport finansowy za II kwartał 2023
Pobierz PDF
31.05.2023
Raport finansowy roczny za 2022
Pobierz PDF
15.05.2023
Raport finansowy za I kwartał 2023
Pobierz PDF
14.02.2023
Raport finansowy za IV kwartał 2022
Pobierz PDF
14.11.2022
Raport finansowy za III kwartał 2022
Pobierz PDF
16.08.2022
Raport finansowy za II kwartał 2022
Pobierz PDF
31.05.2022
Raport finansowy roczny za 2021
Pobierz PDF
16.05.2022
Raport finansowy za I kwartał 2022
Pobierz PDF
14.02.2022
Raport finansowy za IV kwartał 2021
Pobierz PDF