Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.
FAQ

Najczęściej
zadawane pytania

Przeniesienie notowań spółki na główny rynek nastąpi po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze, powinny zostać spełnione wszystkie kryteria kwalifikujące spółkę do przeniesienia, w tym między innymi kapitalizacja na poziomie co najmniej 48 milionów PLN. Po drugie, spółka powinna być w stanie finansować bieżące potrzeby rozwojowe z generowanego przychodu.

Zgodnie z dyrektywą MAR, spółka powinna informawać o istotnych zdarzeniach w sposób precyzyjny tj. przekazując informacje o konkretnych wartościach przychodów, jakie zamierza osiągnąć z tytułu nowego kontraktu. W przypadku usług świadczonych przez Vee na rzecz klientów korporacyjnych poziom odchylenia faktycznie osiąganych przychodów od prognozowanych wartości jest zbyt duży, aby móc taką informację traktować w sposób wiążacy.

Aby móc podzielić się dywidendą z akcjonariuszami, spółka musi generować istotny zysk księgowy (tj. po odliczeniu amortyzacji wcześniej zrealizowanych prac rozwojowych). Aby maksymalizować różnicę pomiędzy przychodami, a nakładami na rozwój i ich amortyzację, spółka skupia się na budowie skali dystrybucji rozwiązań.

Spółka na rozwój technologii i produktów przeznacza około 4 razy więcej środków, niż na koszty bieżące. W branży technologicznej, w szczególności w segmencie AI, zagwarantowanie jak najwyższej jakości usług warunkuje możliwości ich komercjalizacji. Do tej pory od swoich akcjonariuszy spółka pozyskała łącznie około 6 mln USD i w całości ten kapitał przeznaczyła na rozwój technologii i produktów. Wobec niedostatecznego poziomu finansowania zewnętrznego, spółka na rozwój przeznacza własne środki.