fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 06/2024 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, maj 2024

Treść Raportu:

Zarząd Vee SA z siedzibą w Warszawie _dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w maju 2024 r. liczba spraw obsłużonych przez Vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 32,7 tys. na dzień roboczy _654,6 tys. w całym miesiącu_, zaś wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations_, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 20,7 tys. na dzień roboczy _413,5 tys. w całym miesiącu_. Liczba spraw obsłużonych przez Vee w maju 2024 r. wzrosła w stosunku do kwietnia 2024 r. o 11,21% w dniu roboczym _oraz o 5,92% w całym miesiącu_. Wynik MPC osiągnięty w maju 2024 r. wzrósł w stosunku do kwietnia 2024 r. o 13,64% w dniu roboczym _oraz o 8,23% w całym miesiącu_. Spółka zaznacza przy tym, że wskaźniki osiągnięte w maju zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, medycznej, przewozowej i energetycznej.

Maj 2024 r. przyniósł Spółce dwa rekordowe wyniki:
1. Liczba spraw obsłużonych przez Vee na dzień roboczy wzrosła o 6,43% w stosunku do poprzedniego rekordowego miesiąca – stycznia 2024 r., w którym liczba spraw obsłużonych przez Vee na dzień roboczy wyniosła 30,8 tys. spraw
2. Wynik MPC na dzień roboczy wzrósł natomiast o 8,79% w stosunku do poprzedniego rekordowego miesiąca – również stycznia 2024 r., w którym wynik MPC na dzień roboczy wyniósł 19,0 tys. minut

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC _proof of concept_, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. _w górę lub w dół_ od raportowanego wskaźnika MPC. W 2023 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio 96% całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na wprowadzenie oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych _nie rozliczanych minutowo_. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje _z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych_ wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu