fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 07/2024 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2024 r.

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie _ „Spółka” lub „Emitent”_ przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2024 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – która na WZA zarejestrowała 465.501 akcji Spółki uprawniających do 465.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 77,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 28% ogólnej liczby głosów Spółki. Na dzień WZA Vee Ventures łącznie posiadała 798.001 akcji Spółki, co stanowi 48% ogólnej liczby głosów Spółki;
2. Aleksander Sobina – posiadający 43.400 akcji Spółki uprawniających do 43.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 2,61% ogólnej liczby głosów Spółki;
3. TM sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku – posiadająca 91.620 akcji Spółki uprawniających do 91.620 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 15,26% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 5,51% ogólnej liczby głosów Spółki.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu