ESPI 18/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu