Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 12/2023 Wpis do rejestru przedsiębiorców spółki zależnej

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie – dalej “Spółka” – informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie zawiadomienie o dokonaniu w dniu 14 czerwca 2023 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców spółki Vee Mobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0001041893.
Spółka posiada całość udziałów w kapitale zakładowym nowo rejestrowanego podmiotu.
Utworzenie Vee Mobile Sp. z o.o. jest elementem realizacji strategii na lata 2023/2025, o której przyjęciu Spółka informowała raportem nr 6/2023 nadanym w systemie ESPI.Powstanie Vee Mobile Sp. z o.o. związane jest z realizacją strategii polegającej na wydzieleniu operacji oraz zadań w zakresie rozwoju i dystrybucji produktów dla segmentu klientów indywidualnych punkt III.3 Strategii. Projekty dla segmentu masowego klienta indywidualnego będą zgodnie z planem Spółki stanowić kluczowy element oferty nowego podmiotu. W ramach zewnętrznego podmiotu realizowane będą działania wynikające z konieczności spełnienia określonych wymogów formalnoprawnych, konieczności realizacji określonych prac integracyjnych i przystąpienia do umów stricte związanych z nowym kanałem dystrybucji rozwiązań Grupy Vee. Koordynacja działań sprzedażowych w ramach nowego kanału umożliwi ułatwienie analizy finansowej tego segmentu działalności oraz realizację potencjalnych inwestycji przez podmioty zewnętrzne we wskazany powyżej obszar działalności. Spółka szacuje, że Vee Mobile Sp. z o.o. rozpocznie działalność operacyjną jeszcze w tym roku, ale wpływ na skonsolidowane wyniki Spółki powinien być widoczny począwszy od 2024 r.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu