Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 09/2022 Korekta raportu nr 08/2022

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. „Emitent”, „Spółka” informuje, iż w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej, raport ESPI opublikowany przez Emitenta w dniu 16 maja 2022 roku zawiera błąd w treści, w szczególności w kalkulacji procentowej. Treść raportu powinna brzmieć:
Zarząd Vee SA „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w kwietniu 2022 r. wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 251 tys. minut.
Oznacza to wzrost MPC w pierwszych czterech miesiącach 2022 r. o blisko 52 proc. względem analogicznego okresu 2021 r. Średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w pierwszych czterech miesiącach 2022 r. wyniosła 294 tys. minut, a w 2021 r. 193 tys. minut
Spółka zaznacza przy tym, że kwietniowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki istotnym wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla firm m.in. z branż ubezpieczeniowej i finansowej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy Vee realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Vee. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu

do uzu