Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 03/2024 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, luty 2024

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w lutym 2024 r. liczba spraw obsłużonych przez Vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 30,5 tys. na dzień roboczy 640,4 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 18,3 tys. na dzień roboczy 383,4 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez Vee w lutym 2024 r. zmalała w stosunku do stycznia 2024 r. o 0,84% w dniu roboczym oraz o 5,34% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w lutym 2024 r. zmalał w stosunku do stycznia 2024 r. o 3,93% w dniu roboczym oraz o 8,30% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że wskaźniki osiągnięte w lutym zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
W pierwszych dwóch miesiącach 2024 r. Spółce udało się osiągnąć kolejne rekordowe wyniki:
1.

Liczba spraw obsłużonych przez Vee w styczniu i lutym 2024 r. wyniosła 1,3 mln – osiągając 24,97% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2023 r.
2.

Wynik MPC osiągnięty w styczniu i lutym 2024 r. wyniósł 801,4 tys., czyli wynik o 19,24% wyższy od analogicznego okresu w 2023 r.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2023 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 96% całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na wprowadzenie oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu