fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 22/2019 Zatwierdzenie aktualizacji Strategii Voicetel Communications S.A. na lata 2019-2022

Treść Raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 19.09.2019 r. Rada Nadzorcza przyjęła aktualizację strategii Spółki zawartą w dokumencie Strategia Voicetel Communications S.A. na lata 2019-2022 w zakresie rozwoju technologii i produktów oraz budowy kanałów ich dystrybucji.

Zgodnie z zapisami Strategii Voicetel Communications S.A. na lata 2019-2022, Spółka będzie mogła wydzielać poszczególne operacje i zadania w zakresie rozwoju produktów i ich dystrybucji do dedykowanych podmiotów zależnych, co pozwoli na sprawniejszą koordynację zadań dzięki odpowiedniej segmentacji grup docelowych, ułatwi analizę finansową (np. ocenę rentowności poszczególnych segmentów działalności) oraz umożliwi potencjalnym inwestorom angażowanie się tylko w te obszary działalności, które są przedmiotem ich zainteresowania. Voicetel Communications będzie stopniowo przejmować rolę spółki dominującej, koordynującej realizację strategii grupy i działania podmiotów zależnych. Powołując spółki zależne Voicetel Communications nie utraci kontroli nad żadnym z dotychczas posiadanych aktywów bez stosownej decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Głównym źródłem przychodów Voicetel Communications będą opłaty licencyjne za udostępnienie praw do rozwoju i dystrybucji produktów opartych na technologii rozumienia intencji – Brilliance.
Podstawa Prawna:
Podstawa Prawna: §4 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu