Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 19/2017 Rejestracja w KRS zmiany siedziby i adresu Emitenta

Treść Raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) zawiadamia, że w dniu 25.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o dokonaniu, w dniu 22.09.2017 r., przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji następujących zmian w statucie Spółki, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28.06.2017 r.:
– zmiana siedziby Emitenta na Warszawę (dawniej Gdańsk),
– zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie.
Zarejestrowana została również zmiana adresu Spółki na ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Jednocześnie Emitent zawiadamia, że adresem korespondencyjnym Spółki jest ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu ‘Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect’
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu