Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 12/2022 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki.

Treść Raportu:
Zarząd spółki Vee SA z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”), niniejszym informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 30 grudnia 2022 r. zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 stycznia 2022 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 2/2022.
Zmiana Statutu Spółki dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 166.250,00 PLN poprzez emisję 332.500 akcji zwykłych serii F.
Tekst jednolity Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu