Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 12/2023 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2023 r.

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w opublikowanym w dniu 14 listopada 2023 r. raporcie okresowym za III kwartał 2023 r. (raport EBI nr 11/2023; „Raport Okresowy”), z przyczyn technicznych, wystąpiła omyłka w:
1.

Prezentacji struktury grupy kapitałowej zamieszczonej na stronie nr 23 Raportu Okresowego. W opisie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej omyłkowo wskazano, że na dzień publikacji raportu Spółka posiada dwie jednostki zależne – Vee Center sp. z o.o. oraz Vee Care sp. z o.o, w których posiada po 100% udziałów.

Spółka informuje, że prawidłową informacją jest, że na dzień publikacji Raportu Okresowego, Spółka posiada trzy jednostki zależne: Vee Center sp. z o.o., Vee Care sp. z o.o. oraz Vee Mobile sp. z o.o. i w każdej z nich posiada po 100% udziałów;
2.

Brzmieniu nagłówka znajdującego się na stronie nr 28 Raportu Okresowego „Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2023 r.”.

Spółka informuje, że prawidłowe brzmienie wskazanego nagłówka to: „Istotne wydarzenia w trzecim kwartale 2023 r.”;
3.

Prezentacji skonsolidowanych danych finansowych zamieszczonych na stronach nr 45-49 Raportu Okresowego. Przedmiotowa korekta wynika z omyłkowego ujęcia w tabelach obrazujących skonsolidowany bilans Grupy Vee wartości obejmujących II kwartał 2023 r.

Spółka informuje, że w tabelach tych powinny zostać zamieszczone dane obejmujące III kwartał 2023 r.
Zarząd informuje, że pozostałe dane zawarte w Raporcie Okresowym nie uległy zmianie.
W związku z powyższym, w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu