Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 10/2022 Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu

Treść Raportu:
Zarząd spółki Vee S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 listopada 2022 r. podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej – Pana Aleksandra Sobiny, na maksymalny przewidziany przepisami prawa okres (3 miesięcy), do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za przygotowanie założeń strategii rozwoju Spółki na lata 2023-2025 oraz strategii ewentualnego przeniesienia notowań Spółki na rynek regulowany.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
Pan Aleksander Sobina ukończył Uniwersytet Gdański na kierunku prawo. W 2001 roku ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku.Został wpisany na listę radców prawnych OIRP pod numerem 1456.
Do końca 2021 roku był wspólnikiem firmy Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku. Obecnie współpracuje z kancelarią jako of consuel.
Posiada bogate i różnorodne doświadczenie zdobyte podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych, jak również w ramach współpracy z firmami consultingowymi. Zajmował się także obsługą prawną przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki giełdowej. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą.
Delegowany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi poza Spółką działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki.
Pan Aleksander Sobina do 29.06.2021 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Aixon Investment Management Sp. z o.o.w Poznaniu, a do 31.12.2021 roku był partnerem Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku.
W okresie ostatnich pięciu lat delegowany członek Rady Nadzorczej nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie o obrocie, ustawie o ofercie lub ustawie o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat delegowany członek Rady Nadzorczej nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pan Aleksander Sobina nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które upadły lub powzięły proces likwidacji w okresie ostatnich pięciu lat.
Delegowany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Spółki, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Aleksander Sobina nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym.
Podstawa Prawna:
3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu