fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 09/2017 Emisja i przydział obligacji serii A Voicetel Communications S.A.

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2017 r., Emitent dokonał emisji oraz przydziału obligacji serii A w liczbie 2.134 sztuk o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda. Łączna wartość nominalna przydzielonych instrumentów wyniosła 2.134.000 zł.
Obligacje zostały przydzielone 32 inwestorom po cenie emisyjnej równej 1.000 zł (tysiąc złotych) za sztukę obligacji.
Obligacje serii A są obligacjami zdematerializowanymi. Data wykupu serii A to 15.10.2018 r. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej.
Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8,50% w stosunku rocznym. Odsetki od instrumentów będą wypłacane w okresach kwartalnych.
Emitent nie zamierza podejmować działań mających na celu wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst.
Podstawowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji obligacji serii A:

1)

Daty rozpoczęcia subskrypcji obligacji serii A: 30 marca 2017 roku.
2)

Data zakończenia subskrypcji obligacji serii A: 12 kwietnia 2017 roku.
3)

Data przydziału obligacji serii A: 13 kwietnia 2017 roku.
4)

Liczba obligacji serii A objętych subskrypcją: 4.000 sztuk.
5)

Stopa redukcji: nie wystąpiła.
6)

Liczba obligacji serii A, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.134 sztuki,
7)

Cena, po jakiej obligacje serii A były nabywane przez inwestorów: 1.000 zł (tysiąc złotych).
8)

Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje serii A objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 32
9)

Liczba osób, którym przydzielono obligacje serii A w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 32
10)

SNazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję: obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów.
Podstawa Prawna:
§3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu