Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 05/2023 Powołanie osoby zarządzającej

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Pana Aleksandra Sobina, którego kadencja upłynie z końcem roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r., zaś mandat wygaśnie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za 2025 r.
Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej. Pan Aleksander Sobina jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 r. ukończył aplikację radcowską, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, współzałożyciel kancelarii Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni, partner do 2021 r., obecnie działa jako of counsel.
Zdobył bogate i różnorodne doświadczenie podczas pracy w kancelariach prawniczych, instytucjach finansowych i w ramach współpracy z firmami consultingowymi, zajmując się obsługą osób fizycznych i prawnych oraz przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń majątkowych, a także prawa handlowego i problematyki przekształceń własnościowych.
Ukończył studium doradców podatkowych w 1995 roku oraz w 1998 roku egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
Przebieg kariery zawodowej:

  • w okresie sierpień 1994 r. do kwiecień 1999 r. zatrudniony w DM Penetrator S.A. jako analityk papierów wartościowych,
  • w okresie październik 1997 r. do grudzień 2021 r. wspólnik kancelarii prawniczej Kosmus Sobina i Partnerzy Radcy Prawni w Gdańsku,
  • w okresie od maj 2012 r. do listopad 2013 r. – Przewodniczący Rady Nadzorczej Madman Theory Games S.A. w Gdyni,
  • w okresie wrzesień 2020 r. do czerwiec 2021 r. członek Rady Nadzorczej AIXON lnvestment Management sp. z o.o. w Poznaniu,
  • w okresie czerwiec 2020 do 1 czerwca 2023 r. członek Rady Nadzorczej VEE S.A. w Warszawie,
  • w okresie od 26 kwietnia 2023 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Eurotel S.A. w Gdańsku.
Pan Aleksander Sobina w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.
Nowy Wiceprezes Zarządu w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było podmiotów, w których Pan Aleksander Sobina pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego, które to podmioty dotyczyłaby upadłość, restrukturyzacja, zarząd komisaryczny lub likwidacja.
Pan Aleksander Sobina nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Nowo powołany Wiceprezes Zarządu nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu