Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 05/2018 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych nr 261/2018 dotycząca pierwszego notowania akcji zwykłych na okaziciela

Treść Raportu:
W nawiązaniu do opublikowanego raportu bieżącego nr 4/2018 Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 marca 2018 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 261/2018 na podstawie której 23 marca 2018 roku został wyznaczony jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect nastpujących akcji zwykłych na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
a) 500.010 (słownie: pięćset tysięcy dziesięć) akcji serii „A”;
b) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii „B”
Akcje będę notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „VOICETEL” i oznaczeniem „VOI”.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu