Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 04/2018 Uchwała GPW nr 196/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela.

Treść Raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 marca 2018 r. powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 196/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 500.010 (pięćset tysięcy dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A Voicetel Communications S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Voicetel Communications S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu