Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

RB Nr 02/2020 Informacja o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
Na skutek rejestracji 209 990 akcji serii E kapitał zakładowy spółki został zwiększony z 112 000,00 zł do 133 000,00 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy dzieli się na:
• 500.010 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
• 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
• 209.990 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
Podstawa Prawna:
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu