fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 37/2017 Zaciągnięcie pożyczki od głównego akcjonariusza

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, iż w dniu 25 października 2017 r. zawarł umowę pożyczki z Voicetel Investments sp. z o.o. – akcjonariuszem Emitenta posiadającym 938.680 akcji Spółki dających 938.680 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz stanowiących 83,81% kapitału zakładowego Spółki – w celu restrukturyzacji posiadanego zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji serii A.
Kwota pożyczki zaciągniętej przez Emitenta wynosi 2.200.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 5% w skali roku. Termin spłaty pożyczki to 25.10.2018 r.
Pozyskane środki finansowe zostaną wykorzystane do przedterminowego wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę. Powyższa operacja umożliwi Emitentowi dalsze finansowanie działalności rozwojowej kapitałem o koszcie niższym niż wyemitowane obligacje serii A.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu