fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 30/2017 Informacja od akcjonariusza o zakończeniu procedury przyspieszonego budowania księgi popytu

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 11.10.2017 r. powziął do wiadomości informację o zakończeniu przez akcjonariusza Spółki – Voicetel Investments Sp. z o.o. dalej Akcjonariusz procedury przyspieszonej budowy księgi popytu dalej procedura ABB, której celem była sprzedaż akcji Emitenta niewprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect.
Na podstawie oferty skierowanej do wąskiego grona inwestorów Akcjonariusz w ramach procedury ABB dokonał sprzedaży 61.330 sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści sztuk akcji Spółki, co stanowi 5,48% w kapitale zakładowym Emitenta oraz 5,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Cena sprzedaży akcji w procedurze ABB została ustalona na poziomie 120 PLN za jedną sztukę akcji.
Akcjonariusz informuje, że jego intencją jest przeznaczenie pozyskanych środków netto ze sprzedaży akcji na sfinansowanie bieżących planów rozwojowych Spółki poprzez jej dokapitalizowanie.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu