Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 28/2020 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, listopad 2020

Treść Raportu:

Zarząd Vee SA _“Spółka”, “Emitent”_ podaje do publicznej wiadomości informacje na temat
działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w listopadzie 2020 r. wskaźnik MPC
_Minutes of Processed Conversations_, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez
hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych wyniósł 179 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC
w relacji do H1 2020 r. o 23 proc. – średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w H1 wyniosła 145,6 tys.
minut. Spółka zaznacza przy tym, że listopadowy wskaźnik MPC został zrealizowany dzięki m.in.
szybkiemu wzrostowi wolumenów procesowanych minut _20-100 proc._ z trwających projektów dla
m.in. firm z branż bankowej, ubezpieczeniowej i medycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie
technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na
działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC
składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i
komercyjnym trybie POC _proof of concept_, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za
minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost
wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności
Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% _w górę lub w dół_ od raportowanego
wskaźnika MPC. W 2019 r. sprzedaż minut _wyrażona wskaźnikiem MPC_ odpowiadała za średnio
51,6% całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych
przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio
w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje _z
wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych_ wysokości przychodów z innych segmentów
działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu