fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 23/2017 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Emitenta.

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 24.08.2017 r. dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów spółki zależnej – Speech Guru sp. z o.o.
Voicetel Communications S.A. była właścicielem 101 udziałów w spółce Speech Guru sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, dających 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników tej spółki. W dniu 24.08.2017 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane udziały spółce E-mail Services sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku za cenę 5.050 zł.
E-mail Services sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Dawida Wójcickiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
Emitent informuje, że wszystkie zasoby Speech Guru sp. z o.o., w tym wartości niematerialne i prawne, zostały przeniesione do Voicetel Communications S.A.
W opinii Emitenta, sprzedaż spółki zależnej oraz włączenie jej dotychczasowych zasobów do spółki dominującej – Voicetel Communications S.A., pozwoli w sposób bardziej efektywny kontynuować prace nad rozwiązaniami oferowanymi przez Emitenta.
Spółka informuje, że w związku ze sprzedażą spółki zależnej Speech Guru Sp. z o.o., począwszy od III kwartału 2017 r. nie będzie publikować sprawozdań skonsolidowanych.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu