ESPI 21/2019 Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A., dalej Emitent, informuje, że w dniu 6 grudnia 2019 r. otrzymał od Prezesa Spółki, Pana Dawida Wójcickiego zawiadomienie, którego pełną treść załącza do niniejszego raportu.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu