fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 19/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, listopad 2022

Treść Raportu:
Zarząd Vee SA „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w listopadzie 2022 roku wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 315,1 tys. minut. Spadek o 6,2 proc. w stosunku do października 2022 roku był spowodowany mniejszą liczbą dni roboczych w listopadzie 2022 roku w stosunku do miesiąca poprzedzającego. Wynik MPC z listopada 2022 jest o 3 proc. wyższy od średniego MPC z H1 2022 roku i o 18 proc wyższy od wyniku MPC z listopada 2021 roku. Bieżący wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wolumenowi procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami Spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy Vee realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Vee.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu