fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 18/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, październik 2022

Treść Raportu:
Zarząd Vee SA „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w październiku 2022 roku wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 335,9 tys. minut. Pierwszy miesiąc czwartego kwartału 2022 roku przyniósł 32,2 proc. wzrost w stosunku do MPC z października 2021 roku. Wynik MPC z października br. jest niższy o 8,8 proc. od średniej liczby minut drugiego kwartału 2022 roku. Przez ostatnie 10 miesięcy Vee wygenerowało MPC wyższe o 23,6 proc. w stosunku do 2021 roku – osiągając aktualnie MPC na poziomie 3,3 mln minut. Bieżący wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wolumenowi procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami Spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy Vee realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Vee.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu