Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 17/2023 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, wrzesień 2023

Treść Raportu:
Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, we wrześniu 2023 r. liczba spraw obsłużonych przez vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 28,8 tys. na dzień roboczy 604,8 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC _Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 17,4 tys. na dzień roboczy 365,9 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez vee we wrześniu 2023 r. wzrosła w stosunku do sierpnia 2023 r. o 3,70% w dniu roboczym oraz zmalała o 1,01% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty we wrześniu 2023 r. zmalał w stosunku do sierpnia 2023 r. o 1,46% w dniu roboczym oraz o 5,94% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że wrześniowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
IIIQ 2023 roku przyniósł Spółce dwa rekordowe wyniki:
1.

Wzrost liczby rekordów w stosunku do najlepszego, IIQ 2023 roku – o 2,44% na dzień roboczy 7,47% w całym kwartale.
2.

Wzrost wskaźnika MPC w stosunku do najlepszego, IIIQ 2022 roku – o 5,88% na dzień roboczy 4,25% w całym kwartale.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2022 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 88 proc. całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na plany wprowadzenia oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu