fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 15/2023 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka” lub “Emitent”przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:
1.

Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – posiadająca 465.501 akcji Spółki uprawniających do 465.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 91,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 28% ogólnej liczby głosów Spółki;
2.

Aleksander Sobina – posiadający 43.000 akcji Spółki uprawniających do 43.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 2,59% ogólnej liczby głosów Spółki.
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu