ESPI 12/2022 Korekta raportu 11/2022 z dnia 14.07.2022 r.

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A. informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 11/2022 z dnia 14 lipca 2022 r. dotyczącemu danych o działalności handlowej – wskaźnik MPC, czerwiec 2022. Powyższy raport bieżący powinien posiadać numer 12/2022.
Treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu