fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 11/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, czerwiec 2022

Treść Raportu:
Zarząd Vee SA „Spółka”, „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w czerwcu 2022 r. wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 351 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC w stosunku do maja 2022 r. o 13 proc., a do średniej z 2021 r. o blisko 59 proc. – średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w 2021 r. wyniosła 221 tys. minut.
Tym samym w H1 2022 r. Spółka osiągnęła rekordowy wynik półroczny w swojej historii – średnia MPC dla Spółki wyniosła 306 tys. minut, co oznacza wzrost w relacji do średniej z H1 2021 r. o 55 proc., a w relacji do średniej z H2 2021 r. o 25 proc. Średnia dla wskaźnika MPC w Q2 2022 r. wyniosła z kolei 304 tys. minut, co oznacza wzrost MPC w relacji do średniej z Q2 2021 r. o 51 proc. Spółka zaznacza przy tym, że czerwcowy wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut od 6 do 44 proc. z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu