fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 10/2021 Zawiadomienie od Akcjonariusza Vee S.A. – zmiana udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:
Zarząd Vee S.A. dalej “Spółka” zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Vee Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm. Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu