ESPI 10/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 15 lipca 2019 roku

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Voicetel Communications S.A. na dzień 15 lipca 2019 roku, na godzinę 10:00 w biurze Spółki przy ulicy Kołobrzeskiej 12 w Gdańsku.
W załączeniu do niniejszej informacji znajdują się:
1_ pełna treść ogłoszenia,
2_ projekty uchwał,
3_ wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał,
4_ wniosek o umieszczenie spraw w porządku,
5_ formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika,
6_ formularz do odwołania pełnomocnika,
7_ informacje o kapitale zakładowym,

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu