ESPI 09/2019 Zawiadomienie od akcjonariusza Voicetel Communications S.A. – informacja o zmianie udziału w akcjonariacie Spółki

Treść Raportu:

Zarząd Voicetel Communications S.A. _dalej Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 19 marca 2019 r. otrzymał od spółki Voicetel Investments Sp. z o.o. – zawiadomienie w związku ze zmianą udziału w akcjonariacie Emitenta.

Podstawa Prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu