ESPI 08/2021 Informacja o dokonaniu transakcji przez osobę prawną blisko związaną z członkami zarządu i rady nadzorczej Emitenta

Treść Raportu:

Zarząd Vee S.A., dalej Emitent, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 16 czerwca 2021 r. powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki od Vee Ventures Sp. z o.o.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu