fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 07/2022 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, marzec 2022

Treść Raportu:
Zarząd Vee SA “Spółka”, “Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w marcu 2022 r. wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez hosty głosowe Spółki na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 366 tys. minut.
Oznacza to wzrost MPC w stosunku do lutego 2022 r. o 27 proc., a do średniej z 2021 r. o blisko 66 proc. – średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w 2021 r. wyniosła 221 tys. minut. Tym samym średnia dla wskaźnika MPC w Q1 2022 r. wyniosła 308 tys. minut, co oznacza wzrost MPC w relacji do średniej z Q1 2021 r. o niemal 58 proc., a w relacji do średniej z Q4 2021 r. o blisko 17 proc.
Zarówno marcowy wynik MPC, jak i kwartalny są rekordowe w historii Vee SA. Spółka zaznacza przy tym, że marcowy wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut od 8 do 310 proc. z trwających projektów dla m.in. firm z branż: bankowej, ubezpieczeniowej i logistycznej.
Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki.
Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15% w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu