Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 06/2020 Zawarcie umowy znaczącej

Treść Raportu:

Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie “Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy na dostawę usług telekomunikacyjnych od T-Mobile Polska S.A., którego przedmiotem jest zwiększenie o 260 proc. _z 250 do 900_ przepustowości jednocześnie realizowanych połączeń oraz zwiększenie limitu minut rozmów na numery komórkowe w skali miesiąca o ponad 300 proc., do 431,9 tys. minut, celem zwiększenia zasięgu realizowanych przez Spółkę kampanii wychodzących. Na skutek zawarcia przedmiotowego aneksu, Emitent posiada możliwość generowania proporcjonalnie wyższego przychodu miesięcznego z kampanii wychodzących, niż dotychczas. W pozostałym zakresie warunki aneksu nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Zarząd Emitenta zgodnie z Polityką Informacyjną Spółki uznał przedmiotowy aneks za umowę spełniającą kryterium istotności, z uwagi na potencjalny wpływ tego zdarzenia na możliwość generowania przez Emitenta zwiększonych przychodów z kampanii wychodzących, poprzez skokowe, kilkukrotne zwiększenie przepustowości rozmów oraz limitu minut w skali miesiąca.

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu