fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 03/2020 Zawarcie umowy znaczącej

Treść Raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. z siedzibą w Warszawie ”Spółka”, “Emitent” informuje, że w dniu 20 stycznia 2020 r. Spółka zawarła aneks do umowy na dostawę usług telekomunikacyjnych z T Mobile Polska S.A., którego przedmiotem jest zwiększenie przepustowości ze 100 do 250 połączeń realizowanych jednocześnie oraz limitu minut w skali miesiąca ze 30 tys. minut do 96,5 tys. minut, celem zwiększenia zasięgu realizowanych przez Spółkę kampanii wychodzących.
Na skutek zawarcia przedmiotowego aneksu Emitent posiada możliwość generowania proporcjonalnie wyższego przychodu miesięcznego z kampanii wychodzących, niż dotychczas. W pozostałym zakresie warunki aneksu nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Aneks nie został zawarty z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Zarząd Emitenta zgodnie z Polityką Informacyjną Spółki uznał przedmiotowy aneks za umowę spełniającą kryterium istotności, z uwagi na potencjalny wpływ tego zdarzenia na możliwość generowania przez Emitenta zwiększonych przychodów z kampanii wychodzących, poprzez zwiększenie przepustowości rozmów o 150% oraz zwiększenie limitu minut w skali miesiąca o ponad 200%.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu