Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 02/2024 Dane o działalności handlowej – wskaźnik MPC, styczeń 2024

Treść Raportu:
Zarząd Vee SA z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka”, „Vee” lub „Emitent” podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.
Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w styczniu 2024 r. liczba spraw obsłużonych przez Vee na rzecz klientów biznesowych wyniosła 30,8 tys. na dzień roboczy 676,5 tys. w całym miesiącu, zaś wskaźnik MPC Minutes of Processed Conversations, mierzący liczbę minut rozmów realizowanych przez Spółkę na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 19,0 tys. na dzień roboczy 418,1 tys. w całym miesiącu. Liczba spraw obsłużonych przez Vee w styczniu 2024 r. wzrosła w stosunku do grudnia 2023 r. o 6,45% w dniu roboczym oraz o 23,26% w całym miesiącu. Wynik MPC osiągnięty w styczniu 2024 r. wzrósł w stosunku do grudnia 2023 r. o 9,57% w dniu roboczym oraz o 26,87% w całym miesiącu. Spółka zaznacza przy tym, że styczniowe wskaźniki zostały zrealizowane m.in. dzięki wolumenom procesowanych minut z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej, finansowej, przewozowej i energetycznej.
Pierwszy miesiąc 2024 r. przyniósł Spółce kolejne rekordowe wyniki:
1.

Liczba spraw obsłużonych przez Vee w styczniu 2024 r. wyniosła 676,5 tys. – osiągając 7,26% wzrost w stosunku do poprzedniego rekordowego miesiąca – lipca 2023 r., w którym liczba spraw obsłużonych przez Vee wyniosła 630,7 tys.
2.

Wynik MPC w styczniu 2024 r. osiągnął poziom 418,1 tys., czyli wynik o 5,39% wyższy od poprzedniego najlepszego wyniku w historii Vee – lipiec 2023 r., w którym wynik MPC wyniósł 396,7 tys.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a zainteresowanie technologią i usługami spółki wynika z ich poziomu efektywności, konkurującego z jakością pracy tradycyjnych działów obsługi klienta. Jednocześnie zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy realizowane przez Spółkę zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC proof of concept, co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z Emitentem. Mając powyższe na uwadze, zarząd Spółki spodziewa się, że zmiana wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalną zmianę przychodów z tego segmentu działalności spółki, z zastrzeżeniem odchylenia przychodów o 15 proc. w górę lub w dół od raportowanego wskaźnika MPC. W 2023 r. sprzedaż minut wyrażona wskaźnikiem MPC odpowiadała za średnio 96% całkowitych miesięcznych przychodów spółki. Ponadto, spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka uzupełniła raportowanie o działalności handlowej Emitenta o dane dotyczące liczby spraw obsłużonych przez Spółkę ze względu na wprowadzenie oferty bazującej na liczbie spraw obsłużonych nie rozliczanych minutowo. W przyszłości Spółka podejmować będzie kroki, aby mierzyć skuteczność biznesową nie przez pryzmat długości prowadzonych rozmów, ale poprzez ich efekty. Jednocześnie z uwagi na zmienną liczbę dni roboczych w miesiącu Spółka będzie informowała o średniej liczbie spraw obsłużonych na dzień roboczy. Spółka nie podaje z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu