fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 28/2017 Rejestracja w KRS zmiany siedziby i adresu Emitenta

Treść Raportu:
Zarząd Spółki Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka zawiadamia, że w dniu 25.09.2017 r. powziął do wiadomości informację o dokonaniu, w dniu 22.09.2017 r., przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji następujących zmian w statucie Spółki, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28.06.2017 r.:

    • zmiana siedziby Emitenta na Warszawę dawniej Gdańsk,
    • zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie.
Zarejestrowana została również zmiana adresu Spółki na ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Jednocześnie Emitent zawiadamia, że adresem korespondencyjnym Spółki jest ul. Kołobrzeska 12, 80-394 Gdańsk.
W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu