fb
Ta strona używa plików cookies, aby dostosować treści do Twoich potrzeb. Klikając „Akceptuję”, zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.

ESPI 17/2017 Wpis do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Treść Raportu:
Zarząd Voicetel Communications S.A. dalej Emitent, Spółka informuje, że w dniu 28.04.2017 r. powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów, o wpisie w dniu 25 kwietnia 2017 r. do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony przez podmiot dominujący wobec Emitenta – Voicetel Investments Sp. z o.o. dalej Zastawca na rzecz CP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dalej Zastawnik, Administrator Zastawu na należących do Zastawcy 77.146 niezdematerializowanych akcjach na okaziciela Voicetel Communications S.A.
Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z emisji 2.134 obligacji serii A Emitenta o łącznej wartości nominalnej 2.134.000 zł.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Osoby Reprezentujące Spółkę:
Dawid Wójcicki – Prezes Zarządu
Krzysztof Płachta – Wiceprezes Zarządu